top of page

Pokud se ještě stále ptáte proč právě SySale, máme pro Vás malý test.

Otázky z oblasti řízení prodejního týmu

•  Kolik času věnuje manažer prodejního týmu řízení prodejců
•  Jaké konkrétní aktivity udělal směrem k jednotlivým prodejcům
•  Jaké byly zadané úkoly a jak byly plněny
•  Jak manažer prodejního týmu pracuje s prodejci, kterým se nedaří
•  Jak manažer plánuje a řídí rozvoj prodejního týmu

Test: About Me

Otázky z oblasti práce prodejců

•  Kolik má prodejce (tým) kupujících zákazníků
•  Kolik má prodejce (tým) potencionálních zákazníků
•  Kolik máme zákazníků v jednotlivých segmentech vašeho podnikání
•  Jaký má každý zákazník nákupní potenciál (kolik by mohl kupovat)
•  Jak využíváme (na kolik %) nákupní potenciál vašich zákazníků
•  Máme přehled o tom co plánují kupovat naši zákazníci v dohledné době
•  Jaké můžeme očekávat prodeje – kvalifikovaný odhad na základě konkrétních dat
•  Jakou máme úspěšnost obchodních případů
•  Kolik zákazníků nemělo žádný kontakt s prodejcem půl roku a déle
•  Kolik procent aktivit věnujeme budování vztahů
•  Jaký je podíl opakovaných prodejů na celkových výsledcích

Test: About Me

Otázky z řízení projektů a zakázek

•  Kolik, u vás ve firmě, v současnosti běží projektů (zakázek)
•  Kolik projektů a zakázek končí v požadovaném termínu
•  Kolik projektů a zakázek končí v požadovaném rozpočtu
•  Kolik projektů a zakázek končí v požadované kvalitě
•  Mám přehled o využití zdrojů pro realizaci projektů a zakázek (lidi, pracovní týmy, stroje a zařízení)
•  Mám přehled o toku peněz při projektech a zakázkách v čase
•  Mám nástroj pro rychlé, konečné vyhodnocení projektu

Test: About Me

Pokud jste dokázali odpovědět na naše otázky, gratulujeme máte to pod kontrolou, pokud ne, napište nám a my vám pomůžeme

Test: Quote
bottom of page